Φαλατάδος


ΠΛΥΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΑΛΑΤΑΔΟΣ , ΤΗΝΟΣ 84200 www.axahas.com info@axahas.com τηλ/φαξ 2283041720 , 2283041802 κιν 6932464211 ΜΗΤΕ: 1144Κ123Κ0789700

Axahas


ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΑΤΑΔΟΣ , ΤΗΝΟΣ 84200 leykesrooms@gmail.com τηλ/φαξ 2283041335 , κιν 6973549219 ΜΗΤΕ:1144Κ112Κ0014700

Leykes